دانلود کتاب Blood and Snow

[ad_1]

لی وی وقتی شکار شد ، می دانست که گذشته خود را پشت سر گذاشته است. شکارچی ناشناخته است. بی اعتمادی. مواد مصرفی نابخشودنی. جنگجویان ناامید وحشت تاریک را در طبیعت شکار می کنند ، می دانند که هرگز عزادار نخواهند شد. اما وقتی لی وی و تیمش برای شکار موجودی شوم اعزام شدند که کل روستا را در برابر هم قرار می داد ، خیلی زود فهمیدند که این ممکن است دشمنی فراتر از هر دشمن باشد و تنها امید آنها ممکن است خشمگین ترین باشد. متحدان غیر منتظره …

[ad_2]

source link