دانلود کتاب Blood Rush : The Dark History of a Vital Fluid

[ad_1]

وقتی جوان بود ، یان ورپلتسه خرگوشهایی را دید که از قلاب گوشت آویزان ، پوست گرفته و روده آویزان شده اند. در آن زمان خود حیوان نبود که اینقدر شدید به او برخورد کرد بلکه خون از دهانش می چکید. واکنش او او را بر آن داشت تا در این کتاب جستجو کند: بررسی شیفتگی ما با خون (مهمترین مایعات). “هجوم خون” نشان می دهد که چگونه خون در طول تاریخ ما را مست کرده است ، به طوری که در خشونت ، شکار ، جنگ و کشتار یا تماشای رویدادهای ورزشی ، فیلم های ترسناک یا بازی های ویدیویی هستیم. آیا این احساسات جسمی است یا در تصور ما؟ جادوی خون از کجا می آید؟ تحقیقات عمیق و روایت های تحریک آمیز Verplaetse ، از دوران باستان تا امروز ، از جادو گرفته تا روانشناسی تجربی ، از فلسفه تا دین و اکتشافات علمی ، نشان می دهد که چرا خون بلافاصله ما را جذب و دفع می کند.

[ad_2]

source link