دانلود کتاب Bloody Kongo : Roman

[ad_1]

ظالم Odza Barou l’Okoué (ملقب به دنیس ماتورین) نزدیک به 40 سال است که در قدرت است و او افراد مهربان را به سکوت و تسلیم فروکاست. وی برای افزایش درآمد موقعیتی خود ، مردم را کشت. کسانی که از داخل شورش کردند در لیست سیاه قرار گرفتند و بدن آنها با طغیان رودخانه و حوضچه ذخیره شده رودخانه کنگو برداشته شد. افراد تحصیل کرده از درد و سردرگمی ناامید شده و تبعید را انتخاب می کنند. از آن زمان به بعد ، ترس اولیه از گرفتار کردن همه مردم کنگو را امتحان کرده است. این شفافیت نمادین است که حیوانات را برای خدمت به کشور در خشونت و تروریسم بازیابی می کند.

[ad_2]

source link