دانلود کتاب Blut des Ozeans

[ad_1]

لحظه به لحظه زندگی لئو هفده ساله کاملاً معکوس شد. او دختر خدای یونانی است و باید از نابودی همه خدایان از سوی خدایان مرتد جلوگیری کند. در جستجوی خطرناک برای یافتن متحد بیشتر ، لئو نه تنها باید یک پیشگویی را رمزگشایی کند و کنترل قدرت خود را بیاموزد ، بلکه بیش از حد انتظار به آیدن خوش تیپ نزدیک است. اما آیا او واقعاً می تواند به او و افراد دیگر اعتماد کند؟ این چه خواب های عجیبی است که شما را عذاب می دهد؟ بنابراین سایه هایی که آنها را آزار می دهد ، چه می شوند؟ داستان خدایان و خدایان و برخورد آنها با سرنوشت خود …

[ad_2]

source link