دانلود کتاب Bone Chase

[ad_1]

در قالب “کد داوینچی” واقعی ، فیلم مهیج پر از جناح های رقیب ، برای کنترل حقیقت در یک توطئه عظیم جهانی ، رقابت می کنند. در آن زمان ، غول هایی در زمین وجود داشتند – حداقل این چیزی است که کتاب مقدس می گوید. اما آنها کجا هستند؟ آیا آنها واقعاً وجود داشته اند؟ وقتی اتان مک کلود معلم ریاضی بیکار جعبه اسرارآمیزی دریافت کرد ، او و دوست دختر سابق خود شروع به کشف رمز و راز 10 هزار ساله می کنند ، که آخرین امید برای کشف بزرگترین توطئه جهان است. شش انگشت و شورای دیوید هم اتان را تعقیب کرده اند و اتان باید از این تعقیب و گریز جان سالم به در ببرد و حقیقت را پیدا کند.

[ad_2]

source link