دانلود کتاب Book, Bath, Table, and Time: : Christian Worship As Source and Resource for Youth Ministry

[ad_1]

“کتاب ، حمام ، میز و زمان: پرستش مسیحیان منبع و منبع وزارت جوانان است” ، که ایده های عملی و موثری را ارائه می دهد ، و باعث می شود وزارت جوانان با محوریت عبادت و پرستش ، جنس سرگرم کننده و عملی بتواند با موفقیت نسل جوان را جذب کند. فرد پی ادی با یک پایه و اساس بنیادین الهیاتی ، توصیه هایی در مورد چگونگی تمرین عبادت جوانان ، که زندگی منظم کلیسای باستان در اطراف اشیا sacred مقدس آیینی است ، ارائه داد: غسل دادن (غسل تعمید) ؛ غسل تعمید ؛ غسل تعمید ؛ غسل تعمید. کتاب (کتاب مقدس) ؛ میز ناهار خوری (کلیسای مقدس) و تقویم (حالت تقوای زمانه). از طریق این کتاب ، رهبران جوانان می توانند جوانان مسیحی را راهنمایی کنند تا حضور خدا را تجربه کنند و در پیشگاه خدا و برای جهانیان به فعالیت های تعمید بپردازند.

[ad_2]

source link