دانلود کتاب Boots in the Mud

[ad_1]

این داستان بخشی از Reading Champion است که مجموعه ای از کتابهاست که توسط دکتر سو بودمن و دکتر گلن فرانکلین از انستیتوی آموزش UCL (IOE) به دقت تشویق می شوند تا مهارت های خواندن مستقل را تشویق کنند. هنگامی که میا و هری با مادر و پسر عموهایشان در جنگل قدم می زدند ، گل و گل بهترین نقش خود را هنگام تلاش برای عبور از نهر بازی کردند. همه باید بفهمند که بفهمند چکمه های گل آلود چه اتفاقی افتاده است! Reading Champion کتابهای خواندن مستقل را برای تمرین و تقویت مهارتهای خواندن در حال تکامل در کودکان فراهم می کند. داستان های جادویی و بدیع با کارهای هنری متحرک و فعالیت های خواندن همراه است. هر کتاب با دقت درجه بندی شده است تا با توانایی خواندن کودک مطابقت داشته باشد ، در نتیجه مطالعه را به سرگرم کننده ترغیب می کند.

[ad_2]

source link