دانلود کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :

[ad_1]

این کتاب نتیجه مطالعه تأثیر قابل توجه امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی امضا کنندگان ، به ویژه مرزهای داخلی چین و اروپا است. تجزیه و تحلیل درک عمیقی از ادغام ، توسعه و چشم انداز کشورهای اروپایی و برخی مناطق مرزی بین چین و اروپا را فراهم می کند. این کتاب نتایج بررسی جمعیت در این منطقه را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین ویژگی های توسعه مناطق مرزی منطقه مرزی / مرزی داخلی چین و اروپا پس از توافق نامه شینگن را بیان می کند. این کتاب برای دانشجویان و محققانی که با مناطق مرزی سروکار دارند مناسب است ، اما همچنین اطلاعات کافی را که باید مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و سیاست گذاران باشد ، بیان می کند.

[ad_2]

source link