دانلود کتاب Bouchard d'Orléans à aujourd'hui : Un voyage de 1500 ans

[ad_1]

آنچه من به خوانندگان پیشنهاد می کنم سفر عالی در زمان و مکان است. به تاریخ جمعی ما نگاه کنید. از امپراتوری روم ، از طریق شارلمانی ناپلئون ، تولد تاج بزرگ اروپا ، تا زمان استقرار ما در ایالات متحده. در طول سفر ، ما اعضای خانواده بوچارد را یافتیم ، نه تنها شاهد ، بلکه بازیگرانی از این سلسله ها ، مانند سلسله های بوچارد سوابین ، وادوم و مونمورنسی. این سفر همچنین برای جشن گرفتن چیزهای خوب و زیبا در زندگی است. ادای احترام به مردان و زنانی که امروز ما را شکل داده اند.

[ad_2]

source link