دانلود کتاب Boudon : Un sociologue classique

[ad_1]

هدف این کتاب دعوت شما به خواندن یا بازخوانی ریموند بودون (2013-2013) است. برای این منظور ، نویسنده چهار مکان را ارائه می دهد: هر مرحله از سفر ، خلاصه ای از بیست و پنج کتاب اصلی ، خلاصه ای از روش های استفاده شده (با استفاده از یک مطالعه موردی به عنوان مثال) و واکنش اصلی که در نهایت ناشی از کار کردن در مجموع ، نویسنده از یک استدلال ساده دفاع می کند: بوتون در حال حاضر یک اثر کلاسیک است. کارهای او در توکویل ، دورکیم یا وبر در زمینه جامعه شناسی دیروز و پوپر در علوم اجتماعی امروز شبیه است. آثار مرتون یا سایمون یکسان هستند.

[ad_2]

source link