دانلود کتاب Bound by War : How the United States and the Philippines Built America's First Pacific Century

[ad_1]

از زمان اشغال فیلیپین توسط آمریکایی ها در سال 1898 ، نسل های فیلیپینی در ارتش آمریکا و در کنار آن جنگیده اند. کریستوفر کاپوزولا ، مورخ ، این تاریخ فراموش شده را در “جنگ محدود” آشکار کرد و نشان داد که چگونه جنگ و خدمت نظامی اتحادی طولانی مدت اما آشفته بین ایالات متحده و فیلیپین تشکیل داد. از پیشاهنگی استعمار فیلیپین گرفته تا پیمانکاران پس از یازده سپتامبر در عراق و افغانستان ، فیلیپینی ها شرکای مهم در اعمال قدرت آمریکا هستند. خدمات آنها جامعه و سیاست فیلیپینی را تغییر شکل داده و هزاران فیلیپینی را به ایالات متحده آورده است. «جنگ مقید» حماسه یک قرن درگیری و مهاجرت را روایت می کند و توصیف جدید و مثبتی از این همکاری نامتعادل و تحول دو کشور است.

[ad_2]

source link