دانلود کتاب Boy Meets Dyevitza

[ad_1]

در 11 سپتامبر 1996 ، یک دستیار خیلی جوان برای من یک بولتن خبری جالب ارسال کرد. دستیار ستاره بالای مسکو را به خاطر نمی آورد. تاریخچه زیر برای او و دیگران است. اگر بیش از رمان به واقعیت شباهت داشته باشد ، شباهت کاملاً عمدی است ، زیرا تنها از طریق رمان می توان گذشته را دوباره متولد کرد. رابرت اف یانگ نویسنده کاندیدای جایزه هوگو است که به نثر غنایی و احساسی خود شهرت دارد. آثار وی در “داستان های شگفت انگیز” ، “داستان های فانتزی” ، “داستان های شگفت انگیز” ، “پلی بوی” ، “شنبه شب پست” ، “کولی” ، “مجله کهکشان” و “داستان علمی” در سالهای مختلف ظاهر شده است.

[ad_2]

source link