دانلود کتاب Brüder

[ad_1]

دو برادر از هم جدا نمی شوند. برای این شهر بزرگ ، اجازه دادن به جن و ارنی و پدربزرگ و مادربزرگشان تعطیلات خود را در این کشور سپری نکنند ، کار ساده ای نیست ، اینترنت وجود ندارد ، اما کارهای زیادی انجام می شود: نظافت حیاط ، برداشت نخود ، فروش سبزیجات. خیلی خوب بود که ارنی با تس و جینی زیبا ملاقات کرد و با پدربزرگ نابینا اما فوق العاده باحالش یک پیاده روی شبانه مخفیانه انجام داد. پدربزرگ واقعاً خاص است او هدیه ای دیوانه وار را برای تولد 14 سالگی ارنی فرستاد: کلاس تیراندازی. جنی بسیار مشتاق است – فکر نمی کند ارنی. وقتی حادثه ای اتفاق افتاد ، او خانواده را به هم پیوند داد و جنی فهمید که نپذیرفتن این شجاعت بیشتر است که فقط در آن شرکت کند.

[ad_2]

source link