دانلود کتاب Brand Gender : Increasing Brand Equity through Brand Personality

[ad_1]

این کتاب راه های رانندگی و افزایش مهمترین ویژگی ها (یعنی دارایی ها) یک مارک تجاری را بررسی می کند. نویسنده با تمرکز بر جنسیت ، تأثیر اختصاص شخصیت و خصوصیات به محصولات و چگونگی تأثیر آن بر مدیریت برند در مقیاس جهانی را تحلیل می کند. از طریق نمونه های دقیق ، نویسنده معتقد است که مارک های دارای ویژگی های زن و مرد پایین ترین دارایی را دارند ، در حالی که مارک های دارای ویژگی های زن و مرد بالا بالاترین دارایی را دارند. از جمله مفهوم هرمافرودیتیسم در مارک ها ، این تحقیق مهم عوامل مختلفی را نشان می دهد که ممکن است مارک ها را زن یا زن در نظر بگیرند. این کتاب پیشگامانه و بحث برانگیز که به منظور توسعه نظریه ای جامع و ارائه رهنمودهایی برای افزایش ارزش ویژه برند به پزشکان طراحی شده است ، اساس ایجاد مدل شخصیت جهانی برند را ایجاد کرد.

[ad_2]

source link