دانلود کتاب Branding for the star-counters

[ad_1]

از نظر ریشه شناسی ، شی / شی “چیزی است که با ما مخالف است”. فرآیند شناسایی که افراد و شرکت ها را در مقیاس جهانی به هم متصل می کند ، “اشیا” “را به” دارایی “تبدیل می کند. امروزه ، مارک تجاری به معنای مدیریت رمان های جمعی و تولید افسانه های شرکتی مرتبط است. “Star Counters Brand” یک کتاب راهنمای میان رشته ای برای دانشجویان ، محققان و متخصصان مارکوم است. این کتابچه راهنما ارتباط استراتژیک را با ابزارهای ارائه شده توسط انسان شناسی ، روانکاوی و مطالعات فرهنگی بررسی می کند.

[ad_2]

source link