دانلود کتاب Breeding And Protection Of Vegetables

[ad_1]

این کتاب به زبانی بسیار ساده و قابل فهم نوشته شده است. اطلاعات ارائه شده در این کتاب مبتنی بر آزمایش های میدانی و آزمایش های آزمایشگاهی انجام شده در مناطق مختلف زیست محیطی است که به طور سیستماتیک از نظر علمی طراحی شده اند. من معتقدم این کتاب به طرق مختلف در خدمت جامعه علمی خواهد بود. دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، اساتید ، معلمان ، دانشمندان و محققان علاقه مند به رشته های مختلف حرفه ای قطعاً از آن بهره مند خواهند شد. این کتاب شامل مقالاتی است که توسط سازمان های مشهوری در زمینه های مختلف نوشته شده اند.

[ad_2]

source link