دانلود کتاب Buckling and Postbuckling of Beams, Plates, and Shells :

[ad_1]

این کتاب شامل هشت فصل است ، در مورد ثبات تمام زمینه های اصلی تئوری خم شدن بحث می کند. این پایداری سازه تحت بارهای مکانیکی و حرارتی و همچنین تمام مناطق سازه ، بار و انواع مواد را پوشش می دهد. می توان فرض کرد که عنصر ساختاری از ماده همگن / ​​ایزوتروپیک یا ماده ای دارای درجه بندی عملکردی ساخته شده است. ساختار ممکن است دو شاخه باشد یا پس از کمانش مسیری را طی کند. این کتابچه همه این جنبه ها را با جزئیات توضیح می دهد. محتوای این کتاب کامل است و مفاهیم ریاضی لازم و روش های عددی به روشی ضروری معرفی شده است ، به طوری که خوانندگان می توانند مباحث را بر اساس این ابزارهای اساسی بیاموزند برای افرادی که در زمینه ثبات سازه تحت بارهای مکانیکی و / یا حرارتی علاقه مند یا علاقه مند هستند مناسب است. برخی از دانش اولیه مکانیک کلاسیک و تئوری الاستیک مورد نیاز است.

[ad_2]

source link