دانلود کتاب Buddha in Testing : Finding Peace in Chaos

[ad_1]

ذهن آزمایش کننده هرگز آرام نخواهد شد. دائماً به جستجوی اطلاعات می پردازد ، مملو از اطلاعات می شود و به طور مداوم تغییرات در زمینه را کشف می کند. آزمایش کنندگان در محل کار با بسیاری از افرادی که آزمون را نمی فهمند ، تظاهر به درک یا فهم ایده های متناقض می کنند ، تعامل دارند و همه اینها با هم ایجاد بی قراری در ذهن آزمایش کننده می کنند. ذهن بی قرار در نهایت منجر به حواس پرتی و سردرگمی در یادگیری می شود. این خود کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد. آیا این کتاب برای شما مناسب است؟

[ad_2]

source link