دانلود کتاب Cadmium based II-VI Semiconducting Nanomaterials : Synthesis Routes and Strategies

[ad_1]

این کتاب دیدگاه فنی و مروری جامع از نتایج تحقیقات مربوط به گروه II-VI نانومواد نیمه هادی مبتنی بر کادمیوم را ارائه می دهد. این آخرین اطلاعات مربوط به روشهای مختلف مصنوعی استفاده شده برای تهیه این مواد با استفاده از استراتژیهای مختلف تجربی است. تأثیر ریشه های مصنوعی بر ساختار ، حرارتی ، مکانیکی ، لرزش شبکه ، الکترون ، اپتیک و ویژگی های انتقال حامل این ساختارهای نانو به طور سیستماتیک تجزیه و تحلیل می شود. این کتاب از دانش آموزان ، محققان ، دانشمندان ، دانشمندان ، تکنسین ها ، دانشگاهیان و صنعت گران بهره های زیادی برده است ، زیرا نیمه هادی های پایه کادمیوم به دلیل ماهیت نوآورانه ، از نظر تحقیقاتی و صنعتی قابل توجه هستند.

[ad_2]

source link