دانلود کتاب Camera Obscura : oder die Reisen des Maximilian Brandt

[ad_1]

ماکسیمیلیان برانت جهان را سفر می کند. او در چمدان خود یک قوطی کوچک فیلم سیاه رنگ دارد که می تواند به صورت پنهانی در یک مکان انتخاب شده و با کراوات کابل محکم شود تا از پوشانده شدن دوربین جلوگیری کند. او عکس ها را در اتاق تاریک خانه توسعه داد و وقتی یکی از آنها وارد شد ، بسیار تعجب کرد.

[ad_2]

source link