دانلود کتاب Campaign Chaos!

[ad_1]

این فصل کاملاً جدید براساس مجموعه تلویزیونی معروف Nickelodeon به نام The Loud House ساخته شده است که خانه های لری ، لنی ، لونا ، لوان ، لین ، لوسی ، لانا ، لولا ، لیزا ، لیلی و لیلی است. . . لینکلن با صدای بلند! راز بقای لینکلن در خانه بزرگ؟ همیشه یک برنامه وجود دارد. لینکلن با كمك كمك از بهترین دوست خود كلاید می تواند از پس همه چیزهایی كه خواهرانش به او پرتاب می كنند ، برآید. علی رغم سردرد ، لینکلن چاره ای ندارد! از دیدگاه لینکلن ، طرفداران و خوانندگان با صدای بلند بین 6 تا 12 سال عاشق این ماجراجویی کتاب اصلی هستند که از خنده بیرون می آید.

[ad_2]

source link