دانلود کتاب Carrefour des veuves : Roman

[ad_1]

تیلاین به تازگی همسرش ISMA را که توسط جهادی ها کشته شده از دست داده است و وی در شمال کشور مستقر است. تیراین مصمم برای مبارزه با مرگ ، تصمیم به ایجاد انجمنی برای کمک به زنان قربانی تروریسم گرفت. یک روز ، او با دختربچه ای به نام نورا از مسیر عبور کرد و زندگی او برعکس شد. در مورد نویسنده درباره یک زن دانشگاهی و ادبی در بورکینابه ، مونیک ایلبودو متعهد به ارتقا تابعیت زن در کشورش است. او پس از مدتی انصراف از نوشتن ، شور و شوق خود را بازیافت و “Si loin de ma vie auxéd” را در سال 2018 منتشر کرد. مار سمی. تقاطع بیوه بازگشت آن به دنیای ادبیات را رقم زد.

[ad_2]

source link