دانلود کتاب Catch of a Lifetime

[ad_1]

هنگامی که آرتی برای مراقبت از پدرش در یک جامعه ماهیگیری در فلوریدا ، نیویورک را ترک کرد ، با جیمی آشنا شد و دریافت که آرزوهای آنها کاملاً به هم گره خورده است. هیچ کدام به دنبال عشق نیستند ، اما ممکن است این یک سود مادام العمر باشد.

[ad_2]

source link