دانلود کتاب Celebs At Home

[ad_1]

بوش در واقع می تواند هر چیزی را نقاشی کند. من دیده ام که او چوب کرفس را با مهارت و جزئیات کافی کشیده تا گیاه شناس را گریه کند. سپس ، در نفس بعدی ، موهای ریک آستلی را کشید. عالی. “چه اتفاقی می افتد که یک مشهور مل گیدروایک دور از چشم مردم در خانه باشد؟ بین آهنگ های رادیو مطلق ، اندی بوش همیشه می خواهد چیزهای پیش پا افتاده و خسته کننده را بداند ، دقیقاً مثل تو مثل من ، یک معروف باید چه کاری انجام دهد ، این اولین بار است که بهترین تصاویر اندی در یک راهنمای مهم گردآوری می شود و سعی دارد به س theالات مهم زیر پاسخ دهد: -التون آیا التون جان گاهی فاصله خود را از پشت مبل از دست می دهد؟
-آیا Kraftwerk سطل های زباله را کنار هم نگه می دارد؟
– و آیا تنقلات لیدی گاگا در دستگاه فروش فرو رفته است؟

[ad_2]

source link