دانلود کتاب Challenge Accepted! : In 253 Schritten zum Anti-It-Girl

[ad_1]

اعلامیه عشق به هر زن معمولی: سلست باربر کمدین هر روز وضعیت افراد ثروتمند ، زیبایی و خرید عکس در اینستاگرام را بازسازی می کند. هیچ آرایشگری وجود ندارد. فتوشاپ ندارید وی در اولین کتاب خود ، چگونگی تبدیل شدن به موفق ترین ضد نفوذ در کل اینترنت ، ارتباطش با #metoo و آنچه را که دنیا از طریق چشمان او مشاهده می شود ، بیان می کند. کمک اضافی برای بدن مثبت و پر لبخند.

[ad_2]

source link