دانلود کتاب Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?! 1

[ad_1]

این پیچیده است: یک باکره سی ساله بیشتر از چانه زنی چانه زد ، وقتی قدرت جادویی تازه کشف شده او نشان داد که او محبوب مورد علاقه یک همکار مرد است!
آداچی باکره 30 ساله کشف کرد که او قدرت جادویی برای خواندن افکار افرادی که با آنها تماس گرفته است را دارد. متأسفانه این توانایی باعث دردناک شدن وی شد زیرا او نمی دانست چگونه از آن به خوبی استفاده کند! بدتر از آن ، وقتی آداچی ناخواسته افکار همکار بسیار زیبا و خوشتیپ خود را خواند ، اداچی دریافت که این شخص نسبت به آداچی احساس همدردی عمیقی می کند! همه چیز بسیار شرم آور خواهد شد!

[ad_2]

source link