دانلود کتاب Children of the Resistance 6. Disobedience!

[ad_1]

در حالی که فرانسوا و دوستانش به جنبش مقاومت معمول خود ادامه می دادند ، آنها قانون جدید تهدیدآمیز را اعلام کردند: اکنون ، جوانان فرانسوی برای کار در کارخانه های آلمان نازی فرستاده می شوند و جوانان خود اکنون برای جنگ در سراسر قاره اروپا اعزام می شوند. این چالش های جدیدی را برای قهرمانان جوان ما به ارمغان می آورد ، و همچنین فرصتی است تا فرانسوی ها را تشویق به نافرمانی مدنی و جذب اعضای جدید برای مقاومت کنیم.

[ad_2]

source link