دانلود کتاب China and Africa : Building Peace and Security Cooperation on the Continent

[ad_1]

این کتاب مشارکت گسترده چین در همکاری های امنیتی آفریقا را بررسی می کند. این کتاب با ترکیب بینش تحلیلی و مطالعات موردی برای نشان دادن پیچیدگی چالش های امنیتی پیش روی چین و قاره آفریقا ، از دانشمندان برجسته و دانشمندان نوظهور در این زمینه بهره می برد. این س questionsال چگونه ملاحظات امنیتی بر رشد روزافزون روابط اقتصادی و اجتماعی بین چین و کشورهای آفریقایی تأثیر می گذارد.

[ad_2]

source link