دانلود کتاب China’s Allocation of Fixed Capital Investment, 1952–1957

[ad_1]

این تلاش های چین برای ارتقا development توسعه صنعتی و رشد اقتصادی از طریق تخصیص سرمایه گذاری را تحلیل می کند. چنگ سرانجام ارزیابی کلی از ویژگی های منحصر به فرد مدل توزیع را انجام داد. شامل 41 جدول آماری.

[ad_2]

source link