دانلود کتاب China's New Strategic Layout :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک استراتژی جامع چهار جانبه چین مبتنی بر رویای چینی و اصول اساسی آن ، اهمیت جهانی ، رویکردهای پیاده سازی و نیازهای واقعی آن را توضیح می دهد. استراتژی جامع چهارجانبه ، تفکر استراتژیک حزب کمونیست معاصر چین است. در پنج یا حتی پنجاه سال آینده ، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه چین بر این محور خواهد بود. ایجاد یک جامعه مرفه از راه همه جانبه یک هدف استراتژیک است ، تعمیق همه جانبه اصلاحات و پیشرفت قانون قانون چین موتور و تضمینی برای دستیابی به اهداف استراتژیک است ، و تقویت انضباط شخصی حزب یک اقدام استراتژیک برای ساخت یک شرکت است. رهبری هسته ای. استراتژی جامع چهار جانبه نه تنها نمای حزب کمونیست چین از چین را بازتاب می دهد ، بلکه نمایانگر دیدگاه جهانی نیز است.

[ad_2]

source link