دانلود کتاب Chinese Middle Constructions : Lexical Middle Formation

[ad_1]

این کتاب ساختار میانی چینی را به عنوان یک ساختار کلی تعریف می کند و بالاترین استدلال اشباع نحوی آن همیشه به عنوان یک استدلال دلخواه شناخته می شود. این تعریف عملی “ساختار میانی” را از “صدای میانی” متمایز می کند زیرا می تواند با ساختارهای مختلف به زبان چینی نمونه سازی شود. با بررسی دقیق این ساختارها در چارچوب دستور زبان مولد ، این کتاب نتیجه می گیرد که شکل گیری آنها در سطح لغوی و بدون توسل به هیچ مکانیسم نحوی اتفاق می افتد. بنابراین ، زبان چینی در گروه “زبان واسطه واژگانی” قرار دارد که همان “واسطه نحوی” است. زبان “.

[ad_2]

source link