دانلود کتاب Christ in Our Home: July, August, September 2020

[ad_1]

مسیح در خانه ما عمل معنوی مسیحیت است که هر چهارم یکبار انجام می شود و هر روز پیام لطف شگفت انگیز خدا را برای شما به ارمغان می آورد. تأملات و دعاها بر اساس کتاب مقدس در “روزانه تفسیر معمولی تجدید نظر شده” است. آیات کتاب مقدس ، نظرات شخصی یا مراقبه ها ، مراقبت های پیشنهادی نماز و دعاهای بی نظیر هر روز ارائه می شود. خوانندگان بیش از 60 سال لذت برده اند و اکنون می توانند “مسیح در خانه ما” را به صورت الکترونیکی بدست آورند.

[ad_2]

source link