دانلود کتاب Christ Unabridged : Knowing and Loving the Son of Man

[ad_1]

یک سری تأثیرگذار از متفکران مهم کلامی و فلسفی ، از جمله NT Wright ، Lydia Schumacher و Oliver O’Donovan ، تحقیقات عمیق و آکادمیک در مورد مسیح به عنوان پسر انسان انجام دادند. قسمت شاعرانه ملکوم گویت شاعر و دانشمند مشهور این مضمون را خلاقانه روشن می کند.

[ad_2]

source link