دانلود کتاب Christian Faith and University Life : Stewards of the Academy

[ad_1]

این کتاب بینش جدیدی درباره نقش بی نظیر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در آموزش عالی مسیحی ارائه می دهد. این کتاب یافته های تحقیقات کیفی با تجربه را با صداهای مختلف (دانشجویان دکترا ، مدرسان جدید و دانشمندان باتجربه) ترکیب می کند ، و چگونگی هدایت ایمان و مدیریت آنها را در پیگیری دانشگاهیان و تدریس و رابطه بین دانشکده و کلیسا بررسی می کند. نتیجه امتحان یک روایت موضوعی منسجم است که دانشجویان ارشد مسیحی و معلمان جدیدی را که قصد دارند با هدف مشخص و احساس مسئولیت وارد کالج شوند ، جذب می کند.

[ad_2]

source link