دانلود کتاب Christian Healing, The Science of Being

[ad_1]

چارلز فیلمور به شما می آموزد که چگونه این کلاس کلاسیک جدید را التیام دهید. او درباره قدرت اندیشه و کلمات ، دعا ، ستایش ، ایمان و تخیل نوشت. البته عشق وجود دارد. هر فصل با برخی تأییدها یا فقط چند خط دعای ختم می شود. در انتهای کتاب ، یک نوع پرسش و پاسخ وجود دارد که ثابت می کند شما واقعاً کل کتاب را خوانده اید.

[ad_2]

source link