دانلود کتاب Christmas with Anne of Green Gables : And Other Stories

[ad_1]

کریسمس را با آن گرین گیبلز و بسیاری دیگر از دوستان عزیز جزیره پرنس ادوارد جشن بگیرید. در اینجا مجموعه ای از دوازده داستان تعطیلات عالی وجود دارد که مربوط به زمان بهتر و ساده تری است. هر داستان ثروت تخیل را فراهم می کند. کارهای LM Montgomery بسیار هوشمندانه و فوق العاده است. تعطیلات را با او و شخصیت های لذت بخش او سپری کنید.

[ad_2]

source link