دانلود کتاب Chronic Desquamative Gingivitis

[ad_1]

این کتاب شرح جامع و جامعی از انواع بیماریهای پوستی است که به صورت التهاب لثه مزمن ظاهر می شود. شرح دقیق تری از تاریخچه بیماری ، بیماری های پوستی فردی و آسیب شناسی مربوط به آن را ارائه می دهد. درمانهایی که موفقیت آنها به اثبات رسیده است ، درمان پزشکان را با جزئیات توصیف می کند.

[ad_2]

source link