دانلود کتاب Cicatrice : Roman

[ad_1]

لینو روی اتوبوس به سمت پیرنه نشسته و جاده را رد می کند. آنا با دقت صفحات خالی دفتر را پر کرد. در آفتاب شدید ، سارا با به یاد آوردن جای زخم هایی که در گذشته باعث شده بود ، بند سفید را از بندر بارسلونا تماشا کند. این رمان داستان سه سرنوشت شکسته را روایت می کند که لاجرم به یکدیگر جذب شده اند.

[ad_2]

source link