دانلود کتاب Climate Finance as an Instrument to Promote the Green Growth in Developing Countries :

[ad_1]

این کتاب به بررسی اثربخشی مالی اقلیم به عنوان ابزاری سیاسی برای کاهش تأثیر فعالیتهای انسانی بر تغییر اقلیم و ارتقا growth رشد سبز در کشورهای در حال توسعه می پردازد. این کتاب تأکید می کند که در یک مفهوم گسترده ، باید به تحلیل زمینه سیاسی نیز توجه زیادی شود. . توجه ویژه ای به روند مذاکرات بین المللی داده می شود تا بتوان از بودجه برای نیازها و اولویت های خاص و همچنین مسائل مربوط به منبع تغذیه استفاده کرد. به عنوان مثال ، برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه که فاقد کمک قابل توجه از کشورهای توسعه یافته هستند ، هنوز مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه برای بهبود توسعه اقتصاد سبز بدون دسترسی به کربن ، مهمترین و فوری ترین مسائل هستند. این کتاب طیف گسترده ای از محققان و پزشکان را در زمینه تغییرات آب و هوا و سیاست های انرژی جذب خواهد کرد. علاوه بر این ، این پروژه ابزاری م forثر برای دانشجویان در زمینه سیاست های انرژی و برنامه ریزی آب و هوا است.

[ad_2]

source link