دانلود کتاب Cognitive Science and Artificial Intelligence : Advances and Applications

[ad_1]

این کتاب به معرفی تحقیقات بین رشته ای در زمینه شناخت ، تفکر و رفتار از منظر پردازش اطلاعات می پردازد. این بخش شامل فصلهایی در مورد هوش مصنوعی ، سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری ، یادگیری ماشین ، داده کاوی و ماشینهای بردار پشتیبان است که عمدتا شامل داده های به دست آمده و تجزیه و تحلیل شده در انفورماتیک پزشکی ، بیوانفورماتیک و رشته های مرتبط است. این کتاب آخرین تحولات در هوش مصنوعی و علوم شناختی را منعکس می کند و نظریه ها ، الگوریتم ها ، شبیه سازی های عددی ، تجزیه و تحلیل خطا و عدم قطعیت و فناوری های پردازش جدید را در انفورماتیک زیست پزشکی ، علوم کامپیوتر و کاربردهای آنها را پوشش می دهد. . بنابراین ، این منبع ارزشمندی را برای دانشجویان و محققان رشته های علوم کامپیوتر و مهندسی پزشکی و زیست شناسی فراهم می کند.

[ad_2]

source link