دانلود کتاب Community-Based Disaster Risk Management in Azerbaijan :

[ad_1]

این کتاب عوامل اصلی آسیب پذیری را توضیح می دهد و مداخلات احتمالی را برای کاهش خطر بلایا در مدارس و جوامع در آذربایجان به وضوح معرفی می کند. روش جدیدی برای ارزیابی آسیب پذیری کودک محور در سطح مدارس و جامعه ایجاد شده است. از این روش می توان برای ارزیابی آسیب پذیری مدارس و جوامع استفاده کرد. این کتاب یک راهنمای آموزشی است که به تازگی تدوین شده است و به پزشکان کمک می کند تا برای سازمان های دولتی و محلی آموزش ببینند. اگرچه این کتاب در زمینه های خاصی تمرکز دارد ، اما روش های پیشنهادی عمومی هستند و می توانند در جای دیگری استفاده شوند.

[ad_2]

source link