دانلود کتاب Competition in Higher Education Branding and Marketing : National and Global Perspectives

[ad_1]

این جلد دقیقاً مارک و بازاریابی آموزش عالی را از منظر ملی ، منطقه ای و جهانی بررسی می کند. همکاران با تخصص در آموزش عالی ، جامعه شناسی ، مقایسه و آموزش بین المللی ، بازاریابی ، رتبه بندی و خیرخواهی آموزشی از چارچوب های نظری جدید و مواردی از آفریقا ، آسیا ، اروپا ، آمریکای لاتین و ایالات متحده برای توصیف مارک چشم انداز آموزش عالی استفاده می کنند. شواهد تجربی و تجزیه و تحلیل ادبیات نشان می دهد که ایجاد نام تجاری به یک هدف آگاهانه از آموزش عالی تبدیل شده است. این کتاب پویایی م institutionsسسات دانشجویی و نقش اصلی سیاست ها و تخصص در حمایت از استراتژی های نام تجاری و بازاریابی را در آموزش عالی مربوط به حقوق صاحبان سهام توصیف می کند.

[ad_2]

source link