دانلود کتاب Complex Fluid-Flows in Microfluidics :

[ad_1]

این مونوگرافی حاوی تخصصی در مورد جریان مایع پیچیده در دستگاه های میکروسیال است. طیف های محلی شامل جنبه هایی مانند تجزیه و تحلیل ، توصیف تجربی ، شبیه سازی عددی و بهینه سازی عددی هستند. مخاطبان هدف عمدتاً شامل محققانی می شوند که قصد انجام فعالیت های میکروسیال را دارند. این کتاب همچنین می تواند از مطالعه تکمیلی دوره های تحصیلات تکمیلی نیز بهره مند شود.

[ad_2]

source link