دانلود کتاب Complex Systems: Solutions and Challenges in Economics, Management and Engineering : Dedicated to Professor Jaime Gil Aluja

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از آثار معتبر درباره منطق فازی و تئوری تصمیم گیری و همچنین کاربردها و مطالعات موردی آن در اقتصاد و علوم مدیریت را معرفی می کند. این کتاب به کار پیشگامان پروفسور جومیل گیل آلوجا ، گزارش نظریه ها ، روش ها و چالش های جدید احترام می گذارد ، بنابراین نه تنها راهنماهای مرجع به موقع را ارائه می دهد ، بلکه ایده ها و الهامات جدیدی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان ارائه می دهد.

[ad_2]

source link