دانلود کتاب Conflict in Family Businesses : Conflict, Models, and Practices

[ad_1]

این کتاب راه های مقابله با تعارضات خانوادگی را معرفی می کند. قسمت اول کتاب تعارض را به معنای کلی تعریف می کند و سپس تعارض در تجارت خانوادگی را تعریف می کند. سپس ، چندین روش برای حل درگیری را شناسایی کرد. همانطور که نویسنده اشاره می کند ، درگیری ها می توانند تأثیر منفی بر عملکرد مشاغل خانوادگی داشته باشند و درگیری های حل نشده اغلب منجر به شکست در انتقال به نسل بعدی می شود. بنابراین ، او الگویی را ارائه داد که با تمرکز بر روی علل و راه حل های درگیری است. بخش دوم این کتاب به معرفی موارد موردی درگیری در مشاغل خانوادگی ، بررسی شرکت هایی مانند گوچی و لورآل و کاربرد نظریه می پردازد. این کتاب به عنوان یک کتاب درسی اساسی برای مدیریت اختلافات در مشاغل خانوادگی خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

source link