دانلود کتاب Consociationalism and Power-Sharing in Europe : Arend Lijphart’s Theory of Political Accommodation

[ad_1]

این کتاب اهمیت نظری و عملی و چالش های مدل دموکراتیک اتحادیه را بررسی می کند. از زمان انتشار “سیاست های انطباقی” (1968) و “سوسیال دموکراسی چندگانه” (1977) ، نظریه و اجرای عملی پروفسور لیفتات نقشی اساسی در ایجاد راه حل های صلح پایدار داشته است. در این کتاب ویرایش شده ، هم این محقق و هم استاد پروفسور لیژارت به دقت تاریخچه زاهدگرایی و کاربرد آن را در ایرلند شمالی ، بوسنی و هرزگوین و کلمبیا بررسی می کنند. این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در علوم سیاسی ، سیاست های تطبیقی ​​، عدالت انتقالی و مطالعات صلح مورد نیاز است. این همچنین برای پزشکان از دیپلمات ها گرفته تا سازمان های غیر دولتی که علاقه مند به استفاده عملی از مدل های راحتی سیاسی آزمایش شده هستند ، مفید است.

[ad_2]

source link