دانلود کتاب Counter-Terrorism from the Obama Administration to President Trump : Caught in the Fait Accompli War

[ad_1]

به دنبال کتاب قبلی Donna Starr-Deelen “سیاست ریاست جمهوری در مورد تروریسم: از رونالد ریگان تا باراک اوباما (پالگراو) ، 2014) پس از آن ، این کتاب شیوه های دولت اوباما و دولت ترامپ در مورد امنیت ملی و مبارزه با تروریسم را مقایسه و تضاد داد. این مقاله مقابله با تروریسم در دوران اوباما را ترسیم می کند ، سپس به ظهور داعش و جنگ داخلی سوریه روی می آورد و در نهایت سیاست امنیت ملی دولت جدید ترامپ را تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

source link