دانلود کتاب Courage and Fear

[ad_1]

شجاعت و ترس مطالعه شهرهای چند فرهنگی است که همه هنجارها فرو می ریزد. اولا هناتیوک پرتره ای کاملاً مستند از روشنفکران از نژادهای مختلف در Lviv طی جنگ جهانی دوم ارائه می دهد. از آنجایی که اشغال شوروی ، نازی و شوروی بار دیگر بافت اجتماعی شهر را از بین برد ، گروه هایی از پزشکان ، دانشمندان و هنرمندان از لهستان ، اوکراین و یهودیان برای بقا ، مدیریت روابط پیچیده و حفظ روحیه خود تلاش کردند. از آنجا که زندگی آنها قبل از جنگ به شدت آسیب دیده بود ، شجاعت و ترس اقدامات آنها را تعیین کرد. اولا هناتیوک از چندین زبان و منابع متعدد برای بیان داستان لووو از دیدگاه چند قومی و به چالش کشیدن روایت های ملی حاکم بر اروپای مرکزی و شرقی استفاده می کند.

[ad_2]

source link