دانلود کتاب Creativity and English Language Teaching : From Inspiration to Implementation

[ad_1]

این کتاب دیدگاه منحصر به فردی از خلاقیت در یک محیط آموزشی ارائه می دهد که در آن ادبیات نسبتاً کمی در این زمینه وجود دارد. نویسنده تمرین را با اصول پیوند می دهد ، نه تنها با استفاده از ایده های نظری ، بلکه با ارائه پیشنهادات و پیشنهادات عملی مفید برای معرفی بهتر خلاقیت در آموزش و زندگی روزمره ، به منظور ارائه یادگیری و آموزش عملی و خلاقانه تر زبان. راهنمای ارزشمند. این محتوای ابتکاری مطمئناً به یک مرجع اصلی برای معلمان و دست اندرکاران آموزش زبان و هر کسی که علاقه مند به معرفی خلاقیت در روند تدریس باشد ، تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

source link