دانلود کتاب Cropping Pattern Modification to Overcome Abiotic Stresses : Water, Salinity and Climate

[ad_1]

این کتاب پیشرفته ترین تجزیه و تحلیل را در سطح مناطق کشاورزی است که مصر قبلاً هرگز انجام نداده است. این تحقیق شامل چگونگی اصلاح روشهای کاشت کشور برای غلبه بر تنشهای غیرزیمی ، مانند کمبود آب ، شوری و تغییرات آب و هوایی ، به منظور کاهش تأثیر منفی آن بر تولید مواد غذایی است. به همین دلیل ، روش های مختلف کاشت توصیه می شود. این تحقیق می تواند به عنوان چارچوبی برای سایر کشورهای در حال توسعه برای تعیین کمیت و پر کردن خلا the دانش عملی باشد که می تواند با افزایش تولید مواد غذایی به بهبود امنیت غذایی آنها کمک کند. علاوه بر این ، این تحقیق برای سیاست گذاران مفید است تا به آنها کمک کنند تا برنامه ها و سیاست های آینده را تدوین کنند.

[ad_2]

source link